Dr Siniša Babović Biografija

Dr Siniša Babović

SINIŠA BABOVIĆ je lekar, specijalista oftalmologije i doktor medicinskih nauka. Osim iskustva iz
opšte oftalmologije, uža oblast njegovog rada je oftalmohirurgija, pre svega hirurgija katarakte i
povreda oka, kao i lečenje bolesti mrežnjače.


U posebnom fokusu njegovog stručnog angažovanja je dijagnostika i lečenje komplikacija
nastalih šećernom bolešću, senilne degeneracije makule (staračko oštećenje žute mrlje), ali i
ostalih vaskularnih, zapaljenskih, naslednih, traumatskih i degenerativnih oboljenja zadnjeg
segmenta oka.


Svoju radnu karijeru gradio je na Univerzitetskoj Klinici za očne bolesti, KBC Zvezdara u
Beogradu, gde je bio na poziciji Zamenika direktora Klinike, kao i na Klinici za očne bolesti,
Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine, gde se trenutno nalazi na mestu Upravnika Klinike.


Osnovne i specijalističke studije iz oftalmologije je završio u Novom Sadu, na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odnosno Klinici za očne bolesti, Kliničkog centra
Vojvodine. Bio je višestruki stipendista evropskih, američkih i brazilskih institucija i fondacija, a
svoje iskustvo je sticao na brojnim svetski priznatim Klinikama, izmedju ostalih, Univerzitetskim
Klinikama u Beču, Antverpenu, Stokholmu, Liverpulu, Budimpešti, Sao Paolu i Drezdenu.


Aktivan je kao istraživač na svetskim kliničkim i domaćim epidemiološkim projektima, vezanim
za prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti mrežnjače.


Član je evropskih i domaćih udruženja za hirurgiju katarakte i bolesti retine, kao i Američkog
udruženja oftalmologa.